Kurssin runko


Ks. Kurssivideot

Suunnitellaan sosiaalisen median koulutuspaketti jota voidaan pilotoida Hämeenlinnan lukiokoulutuksessa. Kirjataan huolella ylös mitkä asiat koulutuksen laadun kannalta oleellisia ottaa huomioon:
- mitä asiantuntemusta kouluttajaporukassa on oltava
- ennakkovalmistelut (koulutusluokat, tekniikan toimivuus...)
- Hämeenlinnan lukiokoulutuksen osahanke - ohjelma- ja sisältöluonnos
- kaksi ryhmää, molemissa n. 10 osanottajaa

koulutuspäiviä yht. 4 (2 syksyllä 2009, 2 keväällä 2010)
• yhden koulutuspäivän kesto 7 h (klo 8-15)
• RYHMÄ I: ti 27.10.2009, ke 11.11.2009, ti 20.4.2010 ja ke 5.5.2010
• RYHMÄ II: ke 28.10.2009, ti 10.11.2009, ma 19.4.2010 ja ti 4.5.2010

ENNAKKOTEHTÄVÄ JA KYSELY
• Oppimispäiväkirjan luominen blogi-työkalulla. Jokainen perustaa oman blogin ja aloittaa sen käytön esittelemällä itsensä, johon kutsuu mukaan kanssaopiskelijan kommentoijaksi. Osallsitujat ohjataan tässä kohden myös pohtimaan oman bloginsa käyttöä Kerwallan (et al) tutkimuksessa rakentaman frameworkin mukaisesti - eli ottamaan tekniikka haltuun. Ohjeet lähetetään kaikille koulutukseen osallistujille sähköpostitse 8.10.09 - ohje löytyy myös oheisen linkin takaa: . Blogin käyttöä oppimispäiväkirjana jatketaan itsenäisesti läpi koulutuksen. Oppimispäiväkirjan kirjoittamiseen löytyy ohjeistusta täältä.
• Toteutetaan ennakkokysely osallistujille (Joanna toteuttaa) - linkki kyselyyn lähetetään myös 8.10.09 Liittyy AVO-hankkeen tutkimusosioon, käytetään vaikuttavuuden arvioinnissa. Toisaalta myös auttaa osallistujia orientoitumaan koulutukseen. Kysely sisältää sanallisesti vastattavia kysymyksiä, jotka liittyvät hankkeen tutkimusteemoihin (koulutuksen päätyttyä tehdään samantapainen jälkikysely, jossa voidaan mitata laadullisesti vaikuttavuutta). Varsinainen alkukartoitus on tehty Hämeenlinnan lukio-opettajille jo aikaisemmin, joten tässä kohtaa ei liene tarpeen kysellä näistä tvt-taidoista ja sosiaalisen median käyttötaidoista enää toistamiseen. Tämän kyselyn vastaukset löytyvät koostettuna AVOn wikistä.

OPPIMISPÄIVÄKIRJAN KÄYTTÖ LÄPI KOULUTUKSEN
Koska blogia, joka luodaan koulutuksen ennakkotehtävänä, aiotaan käyttää läpi opintojakson, on tarpeellista ohjata koulutukseen osallistujia käyttämään sitä läpi tämän koulutuksen. Eli jokaiseen koulutuspäivään liittyen olisi hyvä tarjota osallistujille alustettu/ohjeistettu pohdinta-aihe sekä käytännön toteutustapa (kirjaako jokainen vain itselleen asioita, vai tuleeko kommentoida kanssaopiskelijan kirjoituksia - ja jos, niin mistä näkökulmasta jne.). Esimerkiksi ensimmäisessä tehtävässä on ohjeistettu blogin käyttöönotto ja oman esittelyn kirjoittaminen siihen, sekä kanssaopiskelijan lisääminen käyttäjäksi ja toisen esittelyn kommentointi.

I KOULUTUSPÄIVÄ (Anne) >>Anna palautetta
• Johdatus teemaan: Mitä ovat avoimet verkot ja sosiaalinen media?
• Sosiaalisen median työvälineiden esittely: wiki, blogi, informaation ohjaaminen, sosiaaliset yhteisöt, opiskeluympäristöt, viestintä... (yleiskatsaus- ja esimerkkityylisesti)
OPPIMISPÄIVÄKIRJATEHTÄVÄ JA OHJEISTUS

II ENNAKKOTEHTÄVÄ (Tarmo)
Valitse yksi kurssi tai kurssin osa, joka kuuluu omaan opetustyöhösi, ja jonka joko joudut tai voit vetää osittain etäopiskelumuotoisena, joko ensi keväänä tai seuraavana syksynä. Valmistautuessasi II koulutuspäivään kerää itsellesi helposti saataville kyseisen kurssin kuvaus, oppimistavoitteet, arviointikriteerit ja muut tiedot, jotka kurssista jo on. II koulutuspäivän ensimmäisen osan aikana voit peilata esitettyjä asioita tähän kurssiisi ja rakentaa kurssin toteutussuunnitelmaasi.

II KOULUTUSPÄIVÄ (Tarmo + Päivi) Koulutuspaikkana HAMK ja Evo!

  • Oppimisprosessin rakenteen ja ohjauksen suunnittelu sosiaalisessa mediassa. Lyhyet alustukset, keskustelua, sekä omien kurssitoteutusten työstöä.
    • Miten oppimisprosessi ja verkkoympäristön rakenne tulisi suunnitella sosiaalisen mediassa?
    • Mitä onnistunut ohjaus edellyttää?
    • Oppimispäiväkirjaan kirjoitetaan yhteen kirjoitukseen omin sanoin oppimisprosessin rakentamisen keskeiset asiat. Toisessa kirjoituksessa (tai mahdollisesti wikissä) aloitetaan oman kurssitoteutuksen suunnitelman kirjaaminen.
  • Second Life, mahdollisuudet opetuskäytössä, 1/2 päivä (käyttöönotto, liikkuminen, tutustuminen perusjuttuihin) Huom! On tärkeää, että luot itsellesi avatarin etukäteen. Katso ohjevideo tästä linkistä.
  • Kerätään toiveita kevään työpajapäivään (IV koulutuspäivä): mitä välineitä halutaan tarkasteltavan tarkemmin?
  • OPPIMISPÄIVÄKIRJATEHTÄVÄ JA OHJEISTUS?

VÄLITEHTÄVÄ
Tee vähintään yksi opetuskokeilu millä tahansa välineellä yhteistyössä toisen opettajan kanssa, joka mielellään opettaa eri oppiainetta ja työskentelee eri koulussa. Toteutus voi olla esimerkiksi oppitunnin mittainen

III ENNAKKOTEHTÄVÄ (Elias)
Teet sisältöä Internetiin - julkaiset jotain. Mitä haluat että sillä voidaan tai ei voida tehdä: lainata, siteerata, linkittää, käyttää uusien teosten materiaalina? Mitä muuta? HUOM. Voiko tämän liittää oppimispäiväkirjaan???

III KOULUTUSPÄIVÄ (Elias + Tarmo)
• Verkkoviestinnän taidot, 1/2 päivä
o tietoturva
o netiketti
o tekijänoikeudeto laki ja netti
o lähdekriittisyys
• Oppimisprosessin rakenteen ja ohjauksen suunnittelu sosiaalisessa mediassa (jatkuu II koulutuspäivältä)
• Oman opetuskokonaisuuden suunnittelu (mahd. työskentelyä aineryhmissä/ pareittain, ideoita eheyttämiseen jne.)

Etätehtävä

Kerro keskustelualueella mitä haluat neljännen koulutuspäivän sisällöksi.

IV koulutuspäivän ajankohdan sumplinta!
IV KOULUTUSPÄIVÄ (Kouluttajia sen mukaan mitä työvälineitä halutaan käydä lisää läpi, todennäköisesti ainakin wikit ja blogit, Ning...?)
• Työvälineiden työpajapäivä
• Hyviä ja hyödyllisiä työvälineitä verkossa: wikit ja blogit, verkkoyhteisöt, erilaiset verkkoalustat...
OPPIMISPÄIVÄKIRJATEHTÄVÄ JA OHJEISTUS?

+ Roadshow syksy 2010, lukioiden seutuveso: koulutukseen osallistuneilla omaa ohjelmaa (teemana esim. arviointi)