Blogien opetuskäytöstä

Koulutuksessa käytetään blogia oppimispäiväkirjana. Ohjeet blogien käyttöönottoon jaetaan osallistujille ja löytyvät myös täältä:. Lisäksi muutama ajatus siitä, miten blogi toimii opetusta tukevana välineenä:

Kerwalla et al on rakentanut blogien opetuskäytön framweorkia. Keskeinen ajatus on sitoa kurssin pedagoginen ja teknologinen konteksti blogiin - näitä ilman blogi on vain väline, jonka käyttö ei välttämättä tue opetusta eikä ole muutenkaan toimivaa. Blogin sitominen pedagogiseen kontekstiin on kouluttajan/opettajan tehtävä - opiskelijoille tulee olla selkeää, miksi blogia käytetään osana opetusta, mihin tarkoitukseen ja millä tavoin, ts. mitä sillä tulee kulloinkin tehdä. Esimerkiksi Hämeenlinnan lukio-opettajien sosiaalisen median koulutuksessa blogia käytetään oppimispäiväkirjana, jonka käyttöajatuksista on kerrottu tarkemmin omalla sivullaan. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä, johon annetaan ohjeistus koulutuksen osallistujille 8.10. Ennakkotehtäväohjeessa on kerrottu, mitä osallistujien tulee blogiinsa tuottaa jne. Kuten mainittu, myös blogin käyttöönoton ja käytön teknisempi ohjeistus jaetaan osallistujille.

Jotta opiskelijat kokisivat blogin omakseen ja mielekkääksi välineeksi opiskelunsa kannalta sekä löytäisivät itselleen sopivan tavan käyttää blogia, heidän tulisi blogien käytön teknologisessa ja pedagogisessa kontekstissa pohtia lisäksi muutamia omaan bloggauskäyttäytymiseensä liittyviä peruskysymyksiä:

Blogin kohderyhmä: Ketä siihen kuuluu? Kuinka laaja se on? Onko kohderyhmä tärkeä itselleni? Miksi? Kirjoitanko itselleni vai kohderyhmälleni? Haluanko käyttää blogiani potentiaalisen yleisön etsimiseen, houkuttelemiseen, vai enkö huomioi sitä lainkaan kirjoittaessani? Mitä haluan ja odotan yleisöltäni? Mietinkö mitä kohderyhmä ajattelee minusta kirjoitusteni perusteella?

Bloggausyhteisöni (tässä koulutuksessa bloggausyhteisö voi olla koulutuksen osallistujat, mutta siihen voi kuulua myös koulutuksen ulkopuolisia henkilöitä, keitä mahdollisesti kutsutaan lukemaan omaa blogia): Haluanko kuulua bloggausyhteisöön? Haluanko olla aktiivisesti luomassa sellaista blogini kautta? Minkä kokoinen bloggausyhteisöni on? Mitä haluan saada yhteisöltäni? Minkä asteista sitoutumista bloggausyhteisöön haluan (sekä emotionaalista että asioiden pohdiskelun syvyyteen liittyvää)?

Blogini kommentit: Haluanko kommentteja kirjoituksiini? Miksi? Haluanko toimia aktiivisesti saadakseni kommentteja? Minkälaisia kommentteja haluan? Luenko kommentteja? Mitä teen kommenteilleni (esim. vastaanko niihin, edistävätkö se opiskeluani ja oppimistani)?

Blogini esitystyyli: Miten paljon itselleni merkitsee miten rakennan blogini ja esitän siinä asiat (esim. kirjoitustyyli, kirjoituksen virheettömyys, selkeys jne.)? Haluanko tarkistaa huolellisesti kaiken sisällön mitä olen blogiini lisäämässä? Haluanko kirjoittaa muodollisella vai vapaammalla tyylillä?

Esimerkkinä tällä kurssilla voisivat toimia seuraavanlaiset pohdinnat:

Kirjoitan blogia osana sosiaalisen median koulutusta, jonka kautta tutustun blogeihin. Kirjoitan pääsääntöisesti itselleni, paitsi tutustuakseni blogin käyttöön, myös siksi, että käytän blogia omana oppimispäiväkirjanani, jonka kautta reflektoin oppimaani. Pääsääntöinen syy blogin kirjoittamiseen on tietysti se, että se kuuluu osana koulutukseen, mutta toivon, että innostuisin asiasta muutenkin. Kirjoitan blogia myös kanssaopiskelijoilleni, jotta he voivat kommentoida omia pohdintojani. Itse en välttämättä tulisi ottaneeksi huomioon kaikkia näkökulmia asioihin, muiden kohderyhmään kuuluvien avulla saan palautetta. Odotankin yleisöltäni kommentteja. Toivon myös, että blogini saisi kohderyhmäkseen muita sosiaalisen median opetuskäyttöä pohtivia opettajia, ja aion kutsua sen lukijoiksi tuttuja opettajia myös muualta Suomesta. Kirjoitan omana itsenäni, enkä sen kummemmin mieti kirjoittaessani sitä, mitä lukijat minusta kirjoitusteni perusteella ajattelevat. Uskon ennemminkin, että kirjoituksistani voi olla hyötyä muille samankaltaisten asioiden parissa pähkäileville.
Bloggausyhteisööni kuuluu koulutuksen osanottajajoukko, joka kaikki on samassa lähtötilanteessa ja harjoittelee sosiaalisen median käyttöä. Yhteisö on minulle tärkeä voimavara uusien asioiden opettelussa ja luulen, että olen melko sitoutunut siihen sekä tunnetasolla että sisällöllisesti - uskon että yhteisössä on mahdollista käydä syvällisiä ja oppimista edistäviä keskusteluja blogien ja niiden kommentoinnin välityksellä.
Toivon saavani kirjoituksiini kommentteja ainakin kommentointipariltani. Vaikka kanssaopiskelijoiden kuuluu kommentoida blogiani osana koulutusta, toivon silti saavani syvällisiä kommentteja, joissa esitetään myös erilaisia näkökulmia kuin omani, myös kannustavuus pohdintaan on suotavaa. Luen ehdottomasti kommentteja ja vastaan niihin!
Olen yleensä melko tarkka kirjoittaessani, ja varmasti käytän jonkin verran aikaa kirjoitusasun viilaamiseen ja pohdin sisällöllisestikin asioiden esitystä. Tuskin kirjoitan täysin asiatyylillä, mutta en täysin vapaamuotoisestikaan.

Kun opiskelijalla on selkeät odotukset ja mietittynä blogin suhde koulutukseen jossa sitä käytetään sekä omat tavoitteet blogin käytölle, se tukee oppimista ja toimii luontevana ja selkeänä osana opiskelua.